תלאות עם ישראל במדבר במשך ארבעים, שנה בין מצרים לכניסה לארץ המובטחת.

'וידעת'

כל הפרשות המצולמות הנן מתוך ספרו של מת סרי- 'וידעת'