נאומו רצוף התוכחה של משה לעם ישראל, עם כניסתו לארץ ישראל והטמעת התורה כולה לדורי דורות.

'וידעת'

כל הפרשות המצולמות הנן מתוך ספרו של מת סרי- 'וידעת'