ספר הכהונה הטהרה והקדושה, הקמת המשכן כמוקד פולחני יהודי.

'וידעת'

כל הפרשות המצולמות הנן מתוך ספרו של מת סרי- 'וידעת'