התהוות עם ישראל. יציאת מצרים והמעבר מעבדות לחירות בהנהגת משה רבנו.

'וידעת'

כל הפרשות המצולמות הנן מתוך ספרו של מת סרי- 'וידעת'