וידעת- ספר חדש מאת מתי סרי

פרשיות השבוע הינן אחת מאבני היסוד המרכזיות עליו נסמכת החכמה, החוק' ערכי המוסר וההגות היהודית כולה.
הפוך בה והפוך בה (דכולי) שהכל בה (פרקי אבות).
האהבה לחוכמת המקרא ובמיוחד לפרשות השבוע, נטועה בי משחר נעורי.

הספר נולד מתוך לימוד של שנים, הנחיית חוגי לומדים, והגשת פינה שבועית בטלוויזיה, אודות פרשת השבוע.
שמו של הספר ”וידעת“ נובע מן הפסוק העמוק בספר דברים ד‘ ל“ט ”וידעת היום והשבתה אל לבבך, כי ה‘ הוא
בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד“.

בכתיבת הספר נתליתי באילנות גבוהים כמו ״בעל הטורים״, רש“י, תרגום אונקלוס, מדרש מעם לועז, הגותו של
הרמב“ם, הגותו של ישעיהו לייבוביץ, של הרב עדין שטיינזלץ ועוד. מהם למדתי, ועדיין לומד בכל יום, והם אלה
שעוררו אותי לא אחת להתרגשות, לדמיון ולמחשבה עצמאית.

ייחודו של הספר שהוא מנגיש את פרשות השבוע בשפה שווה לכל נפש, באיורים צבעוניים המתמצתים בקו ובצבע
את מהות הפרשה, ובסרטוני ווידאו שצולמו ונערכו במיוחד עבור ספר זה.
אמנם הפרשה בת אלפי שנים, אך כוחה בזה שהיא רלוונטית לחיינו היום, ואף לדורות הבאים אחרינו.

 

לכל הפרשיות המצולמות: